Keliakialiitto

Graafista suunnittelua Keliakialiitto ry:lle

Keliakiaviikko 2019 – tunnus ja visuaalinen ilme

Keliakiaviikko 2019 – bannereita apteekkien näyttötauluihin

Lataus- ja taustakuva sekä käyttöliittymägrafiikkaa mobiilijäsenkorttiin

Sähköisen uutiskirjeen graafinen suunnittelu

Keliakiaviikko 2018 – tunnus ja visuaalinen ilme

G-fest-tunnus ja esitteitä

Esitteitä ja oppaita

Pahvikansio